Велики Новгород и Валдай

ВЕЛИКИ НОВГОРОД е един от най-старите градове на Русия, в който се намират около петдесет от най-ценните паметници на древноруската архитектура от XI до XVII век. Главната забележителност е местният Кремъл (Детинец), който в продължение на столетия е бил религиозен, политически и културен център на Новгородската земя.  Ансамбълът на Кремъла включва: Софийския събор, Палатата на Владиката (Грановитая палата), църквата Андрей Стратила, църквата Сергий Радонежски, здание „Присутственных мест“ ( помещениа в които, органите на държавната власт и местното самоуправление използват за работа с гражданите), паметника „Хилядолетиено на Русия“, крепостните съоръжения. Софийският събор (XI в.) е най-стария каменен храм в Русия, построен по времето на новгородския княз Владимир Ярославович, син на Ярослав Мъдри. През XII век, Софийският събор станал главния храм на Новгород.

В събора се пазят фрагменти на фрески от XI-XII век. Тук се пазят и чудотворната икона „Знамение Божией Матери“, „Премудрость Божия“, „Тихвинская икона Богородицы“. Ярославовото дворище е архитектурен ансамбъл на десния бряг на река Волхова срещу Кремъл. той е паметник на архитектурата от XII-XVII век и включва: Николския събор, църквата „Успения на Торгу“, църквата „Параскевы Пятницы на Торгу“, църквата „Георгия на Торгу“, църквата „Жен-Мироносиц“ и комплекса „Гостинен Двор“.

Един от най-старите обители в Новгород е „Свято-Юрьевия мъжски манастир“ (манастир Светия Великомъченик, Победоносец и Чудотворец Георги). Той е разположен до началото на река Волхов около езерото Ильмень. Главният храм на манастира – Георгиевския събор е построен през 1119 г. и него се пазят фрагменти фрескова живопис от XII век. Новгородският музей на архитектурата от дърво „Витославлицы“ се намира в живописна местност, близо до Юриевия манастир. Названието на музея е свързано със село Витославлица, което се е намирало на това място от XII до XVIII век. Върху територия от 300 декара са събрани 26 архитектурни паметници от XVI – XIX век: жилищни домове, камбанарии, църкви, ковачници, мелници, хамбари и други стопански постройки, докарани от различни краища на Новгородска област.