Контакти

Руски културно-информационен център в Република България

централен офис Аеротур ММ
Адрес: 1504 София, ул. Шипка № 34

Отдел резервации и продажба на самолетни билети:
Телефон: (+359 2) 946-11-08 (+359 2) 846 20 00, Факс: (+359 2) 943 42 36
Мобилна връзка:  (+359 ) 886 27 27 40, (+359) 888 11 69 69
e-mail: ticketing2@aerotourmm.com

Отдел туристически и визови услуги:
Телефон: (+359 2) 943 49 00, (+359 2) 943 53 31, Факс: (+359 2) 943 53 02
Мобилна връзка: (+359) 884 88 19 56, (+359) 878 566 182
e-mail: info@aerotourmm.com

Руския визов център в Република България
Адрес: 1113 София, ул. Елемаг № 22,
Веб-адрес: VFS Global Bulgaria 

Офис Летище София, Терминал 2 – Заминаващи
Телефон: (+359 2) 937 33 25, Мобилна връзка: (+359) 884 88 76 22
e-mail: airport@aerotourmm.com

Офис София
Адрес: бул. Цар Освободител 9
Телефон:  (+359 2) 944 7777
Резервации и продажба на самолетни билети:
(+359) 884 88 69 52, e-mail: ticketing4@aerotourmm.com
Резервации и продажба на туристически услуги:
(+359) 878 56 61 99, e-mail: aero@aerotourmm.com

Офис Пловдив
Адрес: Пловдив, бул. 6-ти Септември 142
Телефон:  (+359) 32 960102, (+359) 887 798 496
e-mail: plovdiv@aerotourmm.com

Офис Варна
Адрес: Варна, ул. Опълченска  11
Телефон: (+359) 52 603912, (+359) 887 79 85 12, (+359) 878 566107
e-mail: varna@aerotourmm.com