Day

ноември 3, 2017
Отказът на виза за Руската федерация при наличие на правилно издадена покана се получава много рядко.  Причината се състои в това, че повечето от проверките на предоставените данни за чужденеца, който желае да посети Русия, се правят на  етап оформяне на поканата. Това отличава руските визи от тези за другите държави, които проверяват предоставените анкети...
Read More