Month

май 2018
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ   I. Въведение 1.1 Целта на тази Политика за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Аеротур ММ ЕООД. 1.2 Тези правила са съставени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните или ОРЗД) и Закона за защита на личните данни. 1.3 В настоящата политика...
Read More