Визи за Беларус

Визова анкета Република Беларус
Анкетата се принтира на един лист от двете му страни.

Оказваме съдействие за получаване на входни визи за Беларус. Документите се приемат всеки ден в офисите на фирмата за обикновени и срочни поръчки.

Еднократните визи са с право на еднократно влизане, пребиваване и излизане от Беларус в рамките на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 дни в рамките на една календарна година.

Двукратните визи са с право двукратно влизане, пребиваване и излизане от Беларус в рамките на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 дни в рамките на една календарна година.

Многократните визи са с право на неколкократно (повече от 2 пъти) влизане, пребиваване и излизане от Беларус по време на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 дни в рамките на една календарна година.

Транзитната виза предоставя право на транзитно преминаване (влизане от една държава, преминаване по установен маршрут през територията на Република Беларус и влизане в друга държава) в рамките на заявения срок, но не повече от 1 година и действа в рамките на 48 часа от деня на влизане в Република Беларус.

Транзитната виза е възможно да бъде издаденa съответствено  за еднократно, двукратно и многократно преминаване през територията на Република Беларус. Кратността на визата се определя от визата на държавата, в която той влиза, преминавайки през територията на Република Беларус.

Еднократна, двукратна и многократна краткосрочна виза се издават с фиксирани дати за срок не повече от 90 денонощия за пътувания със следните цели:

  • Бизнес пътуване
  • По частни цели – необходима е оригиналната поканата за влизане в Република Беларус, оформена в държавните органи, както и копие на паспорта на канещото лице.
  • Туризъм – необходим е оригинален туристически ваучер, издаден от белоруска туристическа агенция  съгласно  законодателството на Република Беларус, с фиксирани дати, но не повече от 30 денонощия престой в държавата.
  • Обучение – необходима е оригиналната  покана от научна организация на Република Беларус, съгласувана с държавните органи по гражданство и миграция, с фиксирани дати, но не повече от 30 денонощия.
  • Работа – необходима е оригиналната покана на беларуско юридическо лице, съгласувано с Департамента по гражданство и миграция на МВР на Република Беларус.

Полагането на виза за Беларус се осъществява за срок от 7-9 работни дни или 2 работни дни.
Като тип виза предимно се оформят бизнес визи в Република Беларус.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната.

От 3 април 2022 г. няма ограничения за чуждестранните граждани и лица без гражданство при влизане в Беларус.

Излизането от страната не е ограничено и чуждите граждани и лицата без гражданство не се нуждаят от PCR тестове.

2. Наличие на задължителна карантина.

Няма данни

3. Транзитно преминаване.

Транзитът за чужденци е възможен само за лица, разполагащи с виза за трета държава до която се транзитира, при необходимост.

4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги. 

Няма въведени ограничения.

5. Граничен режим.

Няма въведени ограничения.

6. Вътрешни мерки.

Информация за вътрешните мерки в страната може да бъде намерена на адрес: СИТУАЦИЯ С COVID-19 В БЕЛАРУСИ (MINZDRAV.GOV.BY).

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross