Бизнес виза за Китай (M)

БИЗНЕС ВИЗА ЗА КИТАЙ (М)

Бизнес виза се издава на граждани,  които посещават Китай за установяване на бизнес контакти, срещи с настоящи и бъдещи партньори, изложения и панаири, промотиране на дейността на фирмата с цел сключване на договори за сътрудничество в съответната сфера, контрол и надзор над дейността на съвместни предприятия, откриване на представителство.

Бизнес визата може да бъде еднократна за три месеца, двукратна за три или шест месеца или многократна за шест месеца или една година.

Оформянето на бизнес виза може да се осъществи посредством писмо-покана (Invitation Letter) от китайски бизнес партньор (китайска фирма или международна фирма с филиал в Китай, или търговски панаир в Китай).
Поканата трябва да бъде оформена на официална фирмена бланка. В документът следва да са указани:

 • пълно наименование на фирмата,  юридически адрес и телефон;
 • Описание в какво се изразяват двустранните Ви отношения;
 • причината за посещението в Китай;
 • Период и населено място на посещение;
 • кой поема разходите по пътуването;
 • паспортни данни на лицето, за което е предназначена поканата (имена, пол, дата на раждане, номер на паспорта, валидност).

В заключение се пише името на канещия и заеманата от него длъжност в съответната фирма, поставя печат и подпис.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поканата може да е получена по имейл, с куриер или по поща, съответно на английски или китайски език. При желание за оформяне на многократна годишна входно-изходна виза с такъв тип покана е необходимо лицето да е посещавало територията на Китай поне три пъти и съответно да потвърди тези посещения с предоставяне на копие на страница/и на задграничния паспорт с положен стикер на предходна виза и входно-изходни печати.  При положен стикер, но неизползвана виза е възможно полагане единствено на еднократна или двукратна виза.

Макао и Хонконг са специални административни райони на Китай от 14 юли 2005 г. и българските граждани могат да влизат на територията им без виза за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца. Тези, които посещават Хонконг или Макао от Китай, след което обратно се връщат в континенталната част, е необходимо да се снабдят с двукратна (или многократна) входна виза за Китай.

За чужденци, желаещи да кандидатстват за виза в България, се изисква копие от лична карта за пребиваване в страната. Туристически визи на граждани на потенциално-опасни държави не се полагат.

Подаването на документи за китайски визи в Консулство на Посолство на КНР в България става всеки вторник и четвъртък. Срокът за полагане на визи за граждани на Република България и чужденци е съответно 7 работни дни и 2 дена за обработка на документи.

Необходими документи за оформяне на бизнес визи за Китай: 

 1. Онлайн формуляр/ визова анкета
  Аеротур ММ носи цялата отговорност за обработката на Вашите личните данни. Фирмата е регистрирана по Закона за защита на личните данни в Инспекцията по защита на личните данни на Република България и е упълномощено лице обработващо информация, съдържаща лични данни.
 2. Задграничен паспорт
  Паспортът трябва да има не по-малко от две празни страници една до друга, предвидени за визи. Срокът на валидност на паспорта следва да е не по-малко от шест месеца от датата на изтичане на срока на действие на визата.
  За гражданите на други държави, кандидатстващи за виза в Консулство към Посолство на КНР в България, е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта за разрешение за пребиваване в Република България.
 3. Снимка паспортен формат
  Електронна снимка, отговаряща на системните изисквания – JPEG формат, размер на снимката 40 до 120 КВ. Могат да се прикачват снимки от хартиен носител или дигитални. Дигиталната снимка трябва да е 354 пиксела (ширина) на 472 пиксела (височина) и 420 пиксела (ширина) на 560 пиксела (височина). Хартиената снимка трябва да бъде 33 мм (ширина) на 48 мм (височина). Снимката трябва да бъде в анфас, на бял фон с ясно изражение на лицето, без очила със затъмнени стъкла. Приложената снимка трябва да е актуална на не повече от 6 месеца.
 4. Писмо-покана от китайски бизнес партньор
 5. Резервация за двупосочен самолетен билет

Ясно да се виждат имената на пътуващия изписани на латиница по документ за самоличност, както и наименованията на летищата.

Аеротур ММ предлага резервации в множество  лицензирани хотели на територията  на Китай, работи с online-системи за резервации в Интернет, както с глобалните (GDS), така и с алтернативните (ADS) резервационни системи.

Аеротур ММ оказва пълно съдействие за цялостната организация на Вашето пътуване, като Ви предоставя атрактивни цени на хотели в голям брой градове на територията на Китай, самолетни и влакови билети, трансфери, рент-а-кар, посещение на музеи и забележителности, билети за театри, опера, цирк, информация за международни изложения и съдействие при организиране на тяхното посещение. Фирмата съдейства за цялостната процедура по получаване на покана и оформяне на входно-изходна еднократна,  двукратна и многократна бизнес виза. 

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross