Туристическа виза за Китай (L)

КИТАЙСКА ТУРИСТИЧЕСКА ВИЗА (L)

Туристическата виза се издава на граждани,  които посещават Китай с цел туризъм. Пътуването се осъществява по пакетна туристическа програма със съответното хотелско настаняване, разглеждане на забележителности, театри, опери и т.н.

Оформянето на туристистическа виза може да се осъществи по два начина – посредством покана от китайски туроператор или с писмо-покана от частно лице.

За туристите по програма се предоставя покана от китайски туроператор. Тя съдържа информация за продължителността на пътуването и лични данни на туриста , представени в табличен вид. Задължителни реквизити са ясен печат и китайски подпис.

За лицата отиващи на частна визита се изисква писмо-покана от техен познат. То е адресирано до консулския отдел на посолство на Народна Република Китай в България. Съдържа името и номер на документ за самоличност на канещия, който описва как е възникнало познанството между двете страни, повода на покана, продължителността на престоя, паспортна информация и точен адрес на пребиваване на поканения в Китай. Завършва с китайски подпис на канещия. Предоставя се и копие на докъмента за самоличност и разрешителното му (Resident Permit) за пребиваване в Китай (за чужденци).

Аеротур ММ оказва съдействие за цялостната организация на Вашето пътуване, като Ви предоставя атрактивни цени на хотели в голям брой градове на територията на Китай, самолетни и влакови билети, трансфери, рент-а-кар, посещение на музеи и забележителности, билети за театри, опера, цирк, информация за международни изложения и съдействие при организиране на тяхното посещение.

Фирмата съдейства за цялостната процедура по получаване на покана и оформяне на входно-изходна еднократна или двукратна туристическа виза.

Срокът за полагане на туристическа виза за граждани на Република България и чужденци е съответно 7 работни дни и 2 дена за обработка на документи. Подаването се извършва всеки вторник и четвъртък в Консулски отдел на посолство на Народна Република Китай.

Таксата за полагане на виза включва консулска такса.

За чужденци, желаещи да кандидатстват за виза в България, се изисква копие от лична карта за пребиваване в страната.Туристически визи на граждани на потенциално-опасни държави не се полагат.

Необходими документи за оформяне на туристически визи за Китай: 

 1. Формуляр за визова анкета, двустранно разпечатан.
  Формуляра за визова анкета се попълва на латиницана, може и на ръка.
  Аеротур ММ носи цялата отговорност за обработката на Вашите личните данни. Фирмата е регистрирана по Закона за защита на личните данни в Инспекцията по защита на личните данни на Република България и е упълномощено лице обработващо информация, съдържаща лични данни.
 2. Задграничен паспорт.
  Паспортът трябва да има не по-малко от две чисти страници една до друга, предвидени за визи. Срокът на действието му не трябва да изтича по-рано от шест месеца от датата на изтичане на срока на действие на визата.
  За гражданите на други държави, кандидатсващи за виза в София, е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта за разрешение за пребиваване в Република България.
 3. Снимка с размер 3,5 Х 4,5 см, цветна и актуална.
  Снимката трябва да бъде на светъл фон с ясно изображение на лицето в анфас без очила със затъмнени стъкла и без шапка, забрадка, кърпа. Изключение за чужди граждани се прави, когато носенето на шапка е задължителен атрибут от тяхна национална или религиозна принадлежност, при условие, че той е сниман с такава на снимката в паспорта.
 4. Ксерокопие на първата страница на паспорта
 5. Резервация за двупосочен самолетен билет, където да се виждат имената на пътуващия изписани на латиница по документ за самоличност, както и наименованията на летищата.
 6. Резервация за хотел за периода на самолетния билет. Да фигурира адреа на хотела и имената на пътуващия изписани на латиница по документ за самоличност.
 7. Покана от китайски туроператор с подпис и ясен печат или от часно лице само с подпис / изисква се и копие на разрешителното му (Resident Permit) за пребиваване в Китай/.

Аеротур ММ предлага резервации в множество  лицензирани хотели на територията  на Китай, работи с online-системи за резервации в Интернет, както с глобалните (GDS), така и с алтернативните (ADS) резервационни системи.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross