Визи за Китай

Считано от 8 януари 2023 г. Китайската народна република възобновява издаването на визи за чуждестранни граждани с изключение на туристически визи.
За справка: Посолство на Китайската народна република в РБългария, Consular services
Остава изискването за явяване в Консулска служба за биометрични данни след предварително запазен час.

Агенцията осигурява всички необходими документи и съдейства при обработка, запазване на час за прием, съдействие за внасяне (в това число и при провеждане на интервю) и получаване на китайски визи съгласно всички разпоредби.
За повече информация относно документите, срокове и начин на кандидатстване за китайска виза можете да се свържете с нас на тел. 0884 881 956 или на имейл sales@aerotourmm.com.

Българските граждани, пътуващи за Китай с обикновени паспорти, е необходимо да притежават китайска виза, предварително получена от посолството на Китай в София или в други дипломатически и консулски представителства на КНР в чужбина. Притежателите на служебни и дипломатически паспорти пътуват без визи за период до 90 дни.

Считано от 16 август 2018 г. е въведено изискване за снемане на пръстови отпечатъци на апликантите за виза за Китай и подаването на заявление за виза става само лично.

При кандидатстване за китайска виза са необходими: валиден задграничен паспорт, попълнен визов формуляр, снимка паспортен формат. Паспортът следва да е валидeн най-малко 6 месеца след датата, на която се планира напускане на КНР.

Журналистически визи се издават след получаване на специален сертификат от компетентните китайски власти.

Българските граждани могат да влизат на териториите на Макао и Хонконг (специалните административни райони на Китай) без необходимост от виза, за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца. Желаещите да посетят Хонконг или Макао от Китай, след което обратно да се върнат в Китай, следва да са се снабдили с двукратна (или многократна) входна виза за Китай преди началото на своето пътуване. В тази връзка препоръчваме на българските граждани преди своето пътуване до КНР да се уверят внимателно колко влизания и какъв период на престой позволява издадената им китайска виза.

При влизане в САР  Хонконг на Китайската народна република не се поставят печати в документите пристигащите от или заминаващите на задгранично пътуване на чужденците. При пристигането на всеки чужденец се издават бланки, които съдържат името на пътуващия, датата на пристигане и броя на дните на престой. Чуждестранните посетители на САР Хонконг следва да съхраняват документа до напускане на територията на Хонконг. При загубване на бланката чужденците могат да си извадят нова от Отдел “Миграция” на САР Хонконг.

През 2017 г. Китай въведе снемане на пръстови отпечатъци на чужденци на възраст от 14 до 70 години включително, на пунктовете при влизане на китайска територия.

Чужденец, влязъл в страната с определен вид виза, няма право да променя на място вида на притежаваната от него виза. При краткосрочно пребиваване в страната, в случай на необходимост, чужденецът може да подаде молба пред бюрата за чужденци към полицията за продължаване срока на своя престой с един месец. Те са компетентни и по въпросите за издаване на разрешения за дългосрочно пребиваване в Китай.

Китайските власти могат да издават разрешения за дългосрочно пребиваване в Китай със срок на валидност от 1 до 5 години на чуждестранни инвеститори, високо квалифицирани чужди специалисти и чуждестранните студенти в държавните учебни заведения. Разрешението за пребиваване в Китай само по себе си представлява вече и многократна входна виза.

При настаняването в частни жилища е необходимо в рамките на 24-часа чужденците да се регистрират в местното подразделение на полицията в района, в който отсядат. При настаняване в хотел, хотелите носят отговорност за регистрацията на чуждестранните си клиенти.

Ако пътуващите чужденци не могат да напуснат територията на КНР в рамките на указания период по независещи от тях причини, е необходимо да кандидатстват за получаване на виза пред Администрацията за влизане и напускане на Китайската народна република към полицията на съответния град (Entry-Exit Administration). Ако виза не е придобита според изискванията, нарушителите се санкционират със същите административни наказания, които се прилагат в случаите на  нелегално влизане и просрочване на визовия престой (включително глоба по 500 юана на ден). При загубване на паспорт, издаването на нова изходна виза от Китай отнема до 7 дни.

Тестове и декларации

Считано от 19.01.2023 г. всички пътуващи за Китай следва да си направят PCR тест (тест за нуклеинова киселина) не повече от 48 часа преди отпътуване. Пътуването е възможно единствено при отрицателен резултат. Като доказателство всеки пътуващ трябва да носи хартиено копие на теста с печат на лабораторията. Документът с резултата от PCR теста трябва да съдържа: имената на пътуващия по паспорт, датата на раждане и номерът на паспорта, часът на пробата (не повече от 48 часа преди полета), методът, по който се извършва теста (задължително PCR, не се приема антигенен тест!), резултатът от теста, име и контакт на лабораторията.
Документът трябва да бъде издаден на официалния език на държавата, от която се отпътува за Китай (ако е от България - на български), както и на английски език.

Всички пътуващи за Китай трябва да декларират своя отрицателен резултат от теста, попълвайки здравна декларация (Health Declaration Form) през We chat мини програмата на Китайските митнически власти, на https://htdecl.chinaport.gov.cn или чрез приложението China Customs App.

Преди качването за полета авиокомпанията проверява резултатите от отрицателния PCR тест. На пътници, които не предоставят отрицателен тест ще бъде отказвано качването на борда на самолета.

При пристигане в Китай се предоставят за проверка резултатът от PCR теста, както и здравната декларация. При разминаване в данните от здравната декларация или проявяване на симптоми като температура и др., китайските митнически власти ще изискат тестване с антигенен тест. При положителен резултат ще Ви бъде наложена самоизолация или при необходимост медицинско лечение.
Пътници, чиито резултати са отрицателн, ще преминат през рутинна карантинна проверка от китайските митнически власти в съответствие със Закона за граничното здраве и карантина и др. закони и разпоредби.

За справка:
htmhttp://bg.china-embassy.gov.cn/eng/zgzt/kj2019xxgzbdgrfyyq/202301/t20230119_11011443.htm

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross