Бизнес виза

В Руски културен център, приемат се документи за издаването на делови / бизнес визи за граждани на РБългария и за граждани на ЕС, живеещи в РБългария, също така се предоставя възможност за подаване на документите по куриер ("Еконт" / "Спиди")

Целта на пътуването по виза тип "деловая" ("бизнес виза") се явява посещение на Руската Федерация за установяване на контакти, провеждане на консултации и срещи, участие в семинари, изложения и панаири, промотиране на дейността на фирмата, контрол и надзор над дейността и други подобни.

Предлагаме цялостната процедура по кандидатстване за делова виза – попълване на електронни формуляри, набавяне на необходимите документи, оформяне и подаване на пакета с необходими документи към Консулството и получаване на готовите паспорти с положени визи.

Документи за издаване на бизнес виза:
– Международен паспорт с  минимум 6 месеца валидност след приключване на визата;
– 1 брой цветна снимка на хартиен носител- с размери 3,5 х 4,5 см;
– Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро – може да бъде оформена в Руски център;

Предлагаме услуга по осигуряване на необходимите документи:

  1. Попълване на електронен формуляр за визова анкета;
  2. Осигуряване на покана за делова виза като електронно указание УФМС, телекс МИД РФ или писменно обръщение към консулски отдел.

Покана-основание за виза е възможно може да бъде от следния тип:

  • Покана на бланка на Министерството на Външните работи или „УФМС” („Управление Федеральной Миграционной Службы”), по изключение за оформяне на еднократна / двукратна виза може да се предостави цветно копие на поканата, за полагане на многократна виза е необходимо предоставяне на покана на оригинална бланка.
  • Телексно указание от Консулски Департамент на Министерството на Външните работи на Руската Федерация, изпратено до съответния консулски отдел, в който ще бъдат подадени документи за оформяне на делова виза. При този тип покана лицето, кандидатстващо за виза, не е необходимо да е посещавало РФ преди. Оформянето на виза може да стане по срочна процедура.
  • Писмено обръщение до Консулски отдел, оформено на официална фирмена бланка с указани юридически адрес, телефон и валиден данъчен номер -  „Индентификационный Налоговый Номер” на съответната компания, учреждение, предприятие, организация, руско юридическо лице, организатори на изложения/ симпозиуми/конференции с различна тематика на територията на РФ. В поканата трябва да бъдат посочени персоналните данни на лицето, за което е предназначено обръщението.

Деловата виза може да бъде еднократна или двукратна за срок на валидност до 90 дни или многократна за срок до 180/ 365 дни. Престоят по делова многократна виза не може да надвишава 90 дни на всеки 180 денонощия, т.е за всяко полугодие максималният сумарен престой по всички посещения на територията на Руската Федерация е не повече от 90 денонощия.

Деловата виза може да бъде тип „деловая”, „коммерческая”, „техобслуживание”. Този тип виза не позволява сключване на трудов договор, осигуряване и работа на територията на Руската Федерация.

3. Застраховка Помощ при пътуване в чужбина, като застрахователен брокер предлагаме такива с покритие 30 000 евро, както и покритие Covid-19.
При оформяне на еднократна делова виза медицинската застраховка трябва да покрива периода на визата, при оформяне на двукратна/ многократна делова виза е достатъчно да покрива периода на първото ви посещение .

При оформяне на многократна годишна делова виза по писмено обръщение е необходимо лицето да е посещавало територията на Русия в рамките на последните 12 месеца, съответно да потвърди това посещение с предоставяне на копие на страница/и на задграничния паспорт с положен стикер на предходна виза и входно-изходни печати. При положен стикер, но неизползвана виза или при последно посещение преди повече от 12 месеца е възможно полагане единствено на двукратна 90-дневна виза.

Срокът за полагане на делова виза за граждани на Република България и държави членки на ЕС по покана на бланка на Министерството на Външните работи или „ФМС”, съответно телексно указание е съответно 10 работни дни по стандартна процедура и 4 работни дни по бърза процедура.
Срокът за оформяне на делова виза по писмено обръщение до Консулски отдел за еднократна/двукратна делова виза е от 7 до 10 работни дни, за многократна делова виза - до 10 работни дни.
*работните дни се броят от момента на подаване на документите в Консулски отдел на Руска Федерация
** не се броят официални почивни дни на Русия

За граждани на Канада, Австралия, САЩ, Великобритания делова виза се полага само по оригинална бланка  на Министерството на Външните работи или „ФМС”, съответно телексно указание. На поканата трябва да бъде указано място на полагане на делова виза – Република България. Делова виза по писмено обръщение до Консулски отдел за граждани на посочените държави не може да бъде положена.

В отделните случаи могат да бъдат поискани допълнителни документи или данни.
Моля, имайте предвид, че Агенцията изпълнява само сервизни функции.
Решението за издаване или отказ за издаване на виза се взема от Руското консулство!

В случай, ако имате необходимост или желание, в Руски Културен център се предлага пълен спектър от хотелско настаняване и туристически услуги в 160 града на Русия и други държави от бившия СССР: настаняване в 1000 хотели 3-5 звезди, трансфери и транспортно обслужване, визова поддръжка, самолетни билети, VIP услуги на летищата, ЖП билети, екскурзии, речни круизи.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross