Учебна виза

Уважаеми дами и господа,

В Руски Културен център, гр. София приемат се документи за издаването на туристически визи за граждани на РБългария и за граждани на ЕС, живеещи в РБългария, също така се предоставя възможност за подаване на документите по куриер ("Еконт" / "Спиди").

"Учебна виза"  се издава на чуждестранен гражданин, който желае да посети Руската Федерация с цел обучение в учебно заведение.

Предлагаме цялостната процедура по кандидатстване за учебна виза –  получаване на телекси и електронни указания от учебни заведения, попълване на електронни формуляри съгласно данните на телекси, оформяне и подаване на пакета с необходими документи към Консулството и получаване на готовите паспорти с положени визи.

Необходими документи за издаване на учебна виза:
– Международен паспорт с  минимум 6 месеца валидност след приключване на визата;
– 1 брой цветна снимка на хартиен носител- с размери 3,5 х 4,5 см;
- Покана / телекс. Поканата за еднократна учебна виза се издава от „УФМС” ("Управление Федеральной миграционной службы") на Руската Федерация, като трябва да се предостави покана на оригинална бланка или под формата на телексно съобщение до Консулски отдел на Посолството на Руската Федерация.
– Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро - може да бъде оформена в Руски център;

Полезна информация за "Учебни визи"

-Учебната виза  може да бъде със срок на действие до 90 дни. Този тип виза може да бъде удължен на територията на Руската Федерация без да е необходимо връщане в Република България за полагане на нова виза. Това последващо удължаване се извършва чрез анулиране на входната еднократна виза и издаване на многократна виза със срок на валидност до 365 дни според договора за обучение, сключен съобразно законодателството на Руската Федерация. В случай, че срокът на договора е по-дълъг от този на многократната виза, то се издават последователно следващи визи със срок на валидност не повече от 365 дни всяка. Паспортът трябва да има валидност не по-малко от 6 месеца след крайната дата на последната виза.

-При необходимост от краткосрочно обучение на територията на Русия като стаж, курс, семинари, основание за полагане на учебна виза може да бъде писмено обръщение до Консулски отдел , оформено на официална бланка на учебното заведение с указани юридически адрес, телефон и валиден данъчен номер „ИНН”. В поканата трябва да бъдат посочени персоналните данни на лицето, за което е предназначено обръщението, а именно: фамилия, име, презиме на кирилица и латиница, дата и място на раждане, номер на международен паспорт и период на валидност, пол и гражданство.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross