Хуманитарна виза

В Руски Културен център приемат се документи за издаването на хуманитарни визи за граждани на РБългария и за граждани на ЕС, живеещи в РБългария, също така се предоставя възможност за подаване на документите по куриер ("Еконт" / "Спиди")

"Хуманитарна виза" се издава на граждани, пристигащи в Русия с некомерческа цел. Както подсказва названието, гражданите могат да бъдат част от хуманитарна, образователна или благотворителна мисия. Хуманитарна виза получават и поклонници, културни дейци, представители на научни организации и участници в конференции и симпозиуми.

Издаването на хуманитарни визи дава възможност за установяване не само на търговски, но и на научни, културни, спортни и социални връзки между хора от различни страни.

Предлагаме цялостната процедура по кандидатстване за виза – консултация и съдействие за събиране и подаване на  набор от необходимите документи в консулско учреждение на Руската Федерация в България, попълване на електронни формуляри, оформяне и подаване на пакета с необходими документи към Консулството и получаване на готовите паспорти с положени визи.

Необходими документи за издаване на хуманитарна виза:
– Международен паспорт с  минимум 6 месеца валидност след приключване на визата;
– 1 брой цветна снимка на хартиен носител- с размери 3,5 х 4,5 см;
– Покана за хуманитарна виза, това може да бъде оригинална покана от Министерството на Външните работи (МВнР) на Руската Федерация или „ФМС” (Федерална Миграционна Служба), съответно телексно указание от Консулския Департамент на Министерството на Външните работи. Хуманитарна виза може да бъде положена и въз основа на писмено обръщение до Консулски отдел, оформено на официална бланка с указани юридически адрес, телефон и валиден данъчен номер „ИНН” на съответната канеща руска организация, упражняваща хуманитарна дейност, заверена с подпис и печат.
Преди заявка на виза се прави консултация и проверка на документи в консулското учреждение.
– Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро, може да бъде направена на място, в офиса.  

Броят на необходимите документи не е толкова голям, но самото кандидатстване за виза и попълването на дакументи отнема твърде много време и могат да възникнат допълнителни трудности в процеса.

Свързвайки се с нас, процедурата за получаване на хуманитарна виза може да бъде значително опростена. Ако искате да спестите време и компетентно да съберете документи за първи път, обърнете се към нашите оператори. Ние ще се свържем с вас и ще ви посъветваме подробно относно нюансите на получаване на хуманитарна виза и правилното попълване на документи.

Полезна информация за хуманитарни визи за Русия
-Хуманитарната виза може да бъде еднократна, двукратна със срок на валидност до 90 дни, както и многократна за срок до 6 месеца / 12 месеца.
-Срокът за оформяне на хуманитарна виза по оригинална  покана от МВнР или ФМС е 10 + 1 работни дни по стандартна процедура или 3+1 по бърза процедура.
-Срокът за оформяне на хуманитарна виза по писмено обръщение е 10 + 1 работни дни, като при желание за получаване на многократна виза е необходимо към пакета с документи да се приложи копие на входно-изходна виза , ползвана в последните 12 месеца.
-Престоят по хуманитарна многократна виза не може да надвишава 90 дни на всеки 180 денонощия, т.е за всяко полугодие максималният сумарен престой по всички посещения е не повече от 90 денонощия.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross