Частна виза

В Руски Културен център приемат се документи за издаването на частни визи за граждани на РБългария и за граждани на ЕС, живеещи в РБългария, също така се предоставя възможност за подаване на документите по куриер ("Еконт" / "Спиди")

 "Частная виза" може да бъде издадена на граждани на Република България и трети държави за срок на престой не повече от 90 дни с еднократно или двукратно влизане.

Предлагаме цялостната процедура по кандидатстване за виза – консултация и съдействие за събиране и подаване на  набор от необходимите документи в консулско учреждение на Руската Федерация в България, попълване на електронни формуляри, оформяне и подаване на пакета с необходими документи към Руското посолство и получаване на готовите паспорти с положени визи.

Необходими документи за издаване на частна виза:
– Международен паспорт с  минимум 6 месеца валидност след приключване на визата;
– 1 брой цветна снимка на хартиен носител- с размери 3,5 х 4,5 см;
– Декларации (заявления  за съвместно следване, телекс/електронно указание от миграционна служба). Операторите оказват пълно съдействие при попълване и оформяне на декларации и други необходими документи, предоставят консултация относно преводи, легализация и апостилиране на документи.
- Копии удостоверения (сключен граждански брак, удостоверения за раждане и други подобни)
– Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро, издава се в Агенцията

Оформяне на частна виза с Декларация се предлага, когато гражданин на Руска Федерация се намира на територията на България, не притежава адресна регистрация в Русия и е на постоянна консулска регистрация в Посолството на Руската Федерация в България. Визата може да бъде оформена на близки роднини – деца под 18 навършени години, съпруг / съпруга, родители. Срокът за пребиваване в Руската Федерация по декларация е не повече от 90 дни .
Допълнително трябва да бъдат предоставени следните документи – оригинали и копия: актове за раждане на децата, свидетелство за сключен граждански брак, за родителите – акт за раждане на канещото лице, действителен паспорт (оригинал и ксерокопие) на гражданина на Руска Федерация. Срокът за разглеждане на молбата на граждани на Руската Федерация за частна виза е около 10+1 работни дни. Не се прилага бърза процедура.

Оформяне на частна виза с покана-телекс от МВД РФ, оформена по молба на гражданин на Руската Федерация или от чужд гражданин, пребиваващ на територията на Русия и придобил „вид на жителство”. Срокът за разглеждане  на документите и полагане на виза е 10+1 работни дни по стандартна процедура и 3+1 работни дни по бърза процедура. Срокът за разглеждане на документи на чужди граждани, пребиваващи на територията на Република България е съобразно съответните спогодби с Руската Федерация и трябва да бъде съгласуван с Консулски отдел.

Оформяне на частна виза по нотариално заверено заявление на гражданин на ЕС, законово пребиваващ в Руската Федерация. Такава виза може да бъде издадена само на роднини по пряка линия.

Документи за подаване:

– Електронен формуляр за визова анкета – се попълва на място в нашия офис;
– Задграничен паспорт, валиден минимум 6 месеца след приключване на визата;
– Актуална снимка, размер 3,5 х 4,5 см., на бял фон;
– Медицинска застраховка със  покритие 30 000 евро – може да бъде оформена в Руски център;
- Документи на канещото лице в Русия съответстващи на категорията на виза. За по-подробна информация относно документите можете да разберете на телефон 02 943 49 00, info@aerotourmm.com.

Моля, имайте предвид, че Агенцията изпълнява само сервизни функции.
Решението за издаване или отказ за издаване на виза се взима от Руското консулство!

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross