Визи за Азербайджан

Визова анкета за електронна виза

Входни визи за Азербайджан се издават в съответствие с  установения ред. От 01.02.2013 г. властите в Азербайджан въведоха нов формуляр за издаване на входно-изходна виза и удължаване срока на разрешеното пребиваване, който можете да изтеглите от горепосочения линк.

От  15 ноември  2010 г.  азербайджанските власти прекратиха практиката за издаване  на визи на летище  „Гейдар Алиев”, в Баку. Желаещите да пътуват за страната е необходимо предварително да са кандидатствали и получили входни визи застраната в Азербайджанското посолство в София или  с оформена електронна виза.

Ние оказваме пълно съдействие и за двете опции.

Получаване на визи в посолството на Азербайджан в г. София

Необходимите документи:

  • Визова анкета, принтирана двустранно, попълва се със син химикал на английски език;
  • Две цветни снимки паспортен формат  3,5 х 4,5 см, в анфас;
  • Валиден задграничен паспорт с валидност не по-малко от шест  месеца след датата на приключване на планираното пътуване за Азербайджан;
  • Покана от Азербайджан от фирма, оторизирана в Министерство на външните работи  – LOI
  • Квитанция от Първа инвестиционна банка за платените  консулски такси;

Срокът за оформяне на виза е 10 работни дни, срочна тарифа няма. Продължителността на визата трябва да съответства на периода, посочен в поканата на клиента.

Ние извършваме цялата процедура за оформяне на визата с документите на клиента,  осигурява визова поддръжка (LOI), но само за многократни визи  за срок от 90 дни.

Получаване на електронна  туристическа виза за Азербайджан с коридор до 30 дни пребиваване в страната

От април 2013 има нова процедура за получаване на входна виза в Азербайджан – електронна туристическа виза.

Аеротур ММ извършва цялата процедура по оформяне на електронна виза . След получаване  тя се изпраща на клиента в PDF формат  и е необходимо само да се разпечата  и да се покаже на границата.

С въвеждането на процедурата за получаване на електронни визи вече не е необходимо получаване на виза от консулството на Република Азербайджан. С електронна виза посетителите могат да влязат безпроблемно в границите на Азербайджан.

Визата се издава с датата на влизане на туриста в Република Азербайджан. Готовата  електронна виза  се получава в срок до 15 работни дни.Предлагат се опции за експресно получаване на електронни туристически визи за 2-4 работни дни, (без националните празници и почивните дни  в Азербайджан).