Визи за Беларус

Визова анкета Република Беларус
Анкетата се принтира на един лист от двете му страни.

Ние оказваме съдействие за получаване на входни визи за Беларус. Документите се приемат всеки ден в офисите на фирмата за срочни  и обикновени поръчки.

Еднократните визи – означават  еднократно влизане, пребиваване и излизане от Беларус в рамките на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 дни през една година .

Двукратните визи – означават двукратно влизане, пребиваване и излизане от Беларус в рамките на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 денонощия през една година.

Многократните визи – означава неколкократно (повече от 2 пъти) влизане, пребиваване и излизане от Беларус по време на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 денонощия през една година.

Транзитната виза предоставя право на транзитно преминаване (влизане от една държава, преминаване по установен маршрут през територията на Република Беларус и влизане в друга държава) в рамките на заявения срок, но не повече от 1 година и действа в рамките на 48 часа от деня на влизане в Република Беларус.

Транзитната виза е възможно да бъде издадено съответствено  за еднократно, двукратно и многократно преминаване през територията на Република Беларус. Кратността на визата се определя от визата на държавата, в която той влиза, преминавайки през територията на Република Беларус.

Еднократна, двукратна и многократна краткосрочна виза се издават с фиксирани дати за срок не повече от 90 денонощия за пътувания със следните цели:

  • Бизнес пътуване
  • По частни цели – необходима е оригиналната поканата за влизане в Република Беларус, оформена в държавни органи .
  • Туризъм – необходим е туристически ваучер, издаден от  от белоруска туристическа агенция  съгласно  законодателството на Република Беларус, с фиксирани дати, но не повече от 30 денонощия престой в държавата.
  • Учене – необходима е оригиналната  покана от научна организация на Република Беларус, съгласувана с държавни органи по гражданство и миграция, с фиксирани дати, но не повече от 30 денонощия.
  • На работа – необходима оригиналната покана на беларуско юридическо лице, съгласувано с Департамента по гражданство и миграция на МВР на Република Беларус.

Полагането на виза за се осъществява за срок една седмица или 2 работни дни.
Като тип на виза предимно се оформят бизнес визи в Република Беларус.