Бизнес виза за Китай (M)

КИТАЙСКА БИЗНЕС ВИЗА (М)

Бизнес виза се издава на граждани,  които посещават Китай за установяване на бизнес контакти, срещи с настоящи и бъдещи партньори, участие в семинари, изложения и панаири, промотиране на дейността на фирмата с цел сключване на договори за сътрудничество в съответната сфера, контрол и надзор над дейността на съвместни предприятия, откриване на представителство.

Бизнес визата може да бъде еднократна за три месеца, двукратна за три или шест месеца или многократна за шест месеца или една година. Макао и Хонконг са специални административни райони на Китай от 14 юли 2005 г. и българските граждани могат да влизат на територията им без виза, за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца. За тези, които посещават Хонконг или Макао от Китай, след което обратно се връщат в континенталната част, е необходимо да се снабдят с двукратна (или многократна) входна виза за Китай.

Оформянето на бизнес виза може да се осъществява посредством писмо покана (Invitation Letter) от китайски бизнес партньор (китайска фирма или международна фирма с филиал в Китай или търговски панаир в Китай).
То представлява писмено обръщение до Консулски отдел на Китай, оформено на официална фирмена бланка с указани пълно наименование на фирмата,  юридически адрес и телефон. В поканата трябва да се опише в какво се изразяват двустранните Ви отношения, каква е причината за посещението в Китай, име на града, където ще пребивавате, дати на пристигане и отпътуване и кой поема разходите по пътуването. Също така трябва да бъдат посочени персоналните данни на лицето, за което е предназначена поканата (имена, пол, дата на раждане, номер на паспорта, валидност).  В заключение се пише името на канещия и каква длъжност заема в съответната фирма и се поставя четлив печат и китайски подпис.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поканата може да е получена по факс, имейл, по куриер или по поща, съответно на английски или китайски език.При желание за оформяне на многократна годишна входно-изходна виза по такова обръщение е необходимо лицето да е посещавало територията на Китай поне три пъти и съответно да потвърди тези посещения с предоставяне на копие на страница/и на задграничния паспорт с положен стикер на предходна виза и входно-изходни печати.  При положен стикер, но неизползвана виза е възможно полагане единствено на еднократна и по изключение двукратна виза.

Аеротур ММ оказва съдействие за цялостната организация на Вашето пътуване, като Ви предоставя атрактивни цени на хотели в голям брой градове на територията на Китай, самолетни и влакови билети, трансфери, рент-а-кар, посещение на музеи и забележителности, билети за театри, опера, цирк, информация за международни изложения и съдействие при организиране на тяхното посещение. Фирмата съдейства за цялостната процедура по получаване на покана и оформяне на входно-изходна еднократна,  двукратна и многократна бизнес виза. 

Срокът за полагане на бизнес виза за граждани на Република България и чужденци е съответно 7 работни дни и 2 дена за обработка на документи. Подаването се извършва всеки вторник и четвъртък в Консулски отдел на посолство на Народна Република Китай.
Таксата за полагане на виза включва консулска такса.
За чужденци, желаещи да кандидатстват за виза в България, се изисква копие от лична карта за пребиваване в страната. Туристически визи на граждани на потенциално-опасни държави не се полагат.

Необходими документи за оформяне на бизнес визи за Китай:  

 1. Формуляр за визова анкета, двустранно разпечатан.
  Формуляра за визова анкета се попълва на латиницана, може и на ръка.
  Аеротур ММ носи цялата отговорност за обработката на Вашите личните данни. Фирмата е регистрирана по Закона за защита на личните данни в Инспекцията по защита на личните данни на Република България и е упълномощено лице обработващо информация, съдържаща лични данни.
 2. Задграничен паспорт.
  Паспортът трябва да има не по-малко от две чисти страници една до друга, предвидени за визи. Срокът на действието му не трябва да изтича по-рано от шест месеца от датата на изтичане на срока на действие на визата.
  За гражданите на други държави, кандидатсващи за виза в София, е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта за разрешение за пребиваване в Република България.
 3. Снимка с размер 3,5 Х 4,5 см, цветна и актуална.
  Снимката трябва да бъде на светъл фон с ясно изображение на лицето в анфас без очила със затъмнени стъкла и без шапка, забрадка, кърпа. Изключение за чужди граждани се прави, когато носенето на шапка е задължителен атрибут от тяхна национална или религиозна принадлежност, при условие, че той е сниман с такава на снимката в паспорта.
 4. Ксерокопие на първата страница на паспорта.
 5. Резервация за двупосочен самолетен билет, където да се виждат имената на пътуващия изписани на латиница по документ за самоличност, както и наименованията на летищата.
 6. Резервация за хотел за периода на самолетния билет. Да фигурира адреа на хотела и имената на пътуващия изписани на латиница по документ за самоличност.
 7. Писмо покана от китайски бизнес партньор.
Аеротур ММ предлага резервации в множество  лицензирани хотели на територията  на Китай, работи с online-системи за резервации в Интернет, както с глобалните (GDS), така и с алтернативните (ADS) резервационни системи.