Бизнес виза за Русия

Целта на пътуването по виза тип „ДЕЛОВА” е посещение на Руската Федерация за установяване на бизнес контакти, срещи с настоящи и бъдещи партньори, участие в семинари, изложения и панаири, промотиране на дейността на фирмата с цел сключване на договори за сътрудничество в съответната сфера, контрол и надзор над дейността на съвместни предприятия, откриване на представителство.

Деловата виза може да бъде еднократна или двукратна за срок на валидност до 90 дни или многократна за срок до 365 дни. Престоят по делова многократна виза не може да надвишава 90 дни на всеки 180 денонощия, т.е за всяко полугодие максималният сумарен престой по всички посещения на територията на Руската Федерация е не повече от 90 денонощия.

Деловата виза може да бъде тип „деловая”, „коммерческая”, „техобслуживание”. Този тип виза не позволява сключване на трудов договор, осигуряване и работа на територията на Руската Федерация. Типа виза „техобслуживание” позволява консултантски услуги и надзор над извършвани дейностти на територията на Руската Федерация, но съответното лице се осигурява на територията на Република България на трудов договор към българска фирма или чуждо предстаителство.

За полагане на делова виза е необходимо предоставяне на покана-основание от следния тип: 

 • Покана на бланка на Министерството на Външните работи или „УФМС” („Управление Федеральной Миграционной Службы”) на Руската Федерация, по изключение за оформяне на еднократна / двукратна виза може да се предостави цветно копие на поканата, за полагане на многократна виза е необходимо предоставяне на покана на оригинална бланка. При този тип покана лицето, кандидатстващо за виза, не е необходимо да е посещавало РФ.
 • Телексно указание от Консулски Департамент на Министерството на Външните работи на Руската Федерация, изпратено до съответния консулски отдел, в който ще бъдат подадени документи за оформяне на бизнес виза. При този тип покана лицето, кандидатстващо за виза не е необходимо да е посещавало РФ.
 • Писмено обръщение до Консулски отдел, оформено на официална фирмена бланка с указани юридически адрес, телефон и валиден данъчен номер –  „Индентификационный Налоговый Номер” на съответната компания, учреждение, предприятие, организация, руско юридическо лице, организатори на изложения/ симпозиуми/конференции с различна тематика на територията на Руската Федерация. В поканата трябва да бъдат посочени персоналните данни на лицето, за което е предназначено обръщението. При желание за оформяне на многократна годишна входно-изходна виза по такова обръщение е необходимо лицето да е посещавало територията на Русия в рамките на последните 12 месеца, съответно да потвърди това посещение с предоставяне на копие на страница/и на задграничния паспорт с положен стикер на предходна виза и входно-изходни печати. При положен стикер, но неизползвана виза или при последно посещение преди повече от 12 месеца е възможно полагане единствено на двукратна 90-дневна виза.

При оформяне на еднократна делова виза медицинската застраховка трябва да покрива периода на визата, при оформяне на двукратна или многократна делова виза – достатъчно д апокримва периода на първото посещение на Руската Федерация с приложена резервация на самолетен билет, влак или зелена карта за лек автомобил.

За роднини по пряка на лицето, кандидатстващо за делова виза – съпруг, съпруга, деца под 18 навършени години, могат да бъдат оформени делови визи, тип „сопровождающий член семьи”. За целта е необходимо получаване на персонални покани от ФМС за всеки член на семейството и съответно вписване на паспортните данни на съпровождащите лица в писменото обръщение до Консулски отдел.

Срокът за полагане на делова виза за граждани на Република България и държави членки на ЕС по покана на бланка на Министерството на Външните работи или „ФМС”, съответно телексно указание е съответно 10+1 работни дни по стандартна процедура и 3+1 работни дни по бърза процедура.

Срокът за оформяне на делова виза по писмено обръщение до Консулски отдел за еднократна/двукратна делова виза е от 7 до 11 работни дни, за многократна делова виза – 10+1 работни дни. Таксата за полагане на виза включва консулска такса и сервизна такса визов център. За граждани на Канада, Австралия, САЩ, Великобритания делова виза се полага само по оригинална бланка  на Министерството на Външните работи или „ФМС”, съответно телексно указание. На поканата трябва да бъде указано място на полагане на делова виза – Република България. Делова виза по писмено обръщение до Консулски отдел за граждани на посочените държави не може да бъде положена. Срокът за полагане на делова виза по стандартна процедура е от 11 работни дни, по преценка на дипломатите в Консулски отдел и съобразно със законовите разпоредби може да бъде приложена бърза процедура.  Делови визи на граждани на потенциално-опасни държави не се полагат.

*работните дни се броят от момента на подаване на документите в Консулски отдел на Руска Федерация

** не се броят официални почивни дни на Русия

Необходими документи за оформяне на делови визи за Русия.  

 1. Електронен формуляр за визова анкета
 2. Формуляри за визови анкети се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Русия. Аеротур ММ оказва съдействие на фирми и граждани за оформяне на формуляри за визови анкети в електронен вид и осигурява необходимия пакет документи за получаване на виза.  Аеротур ММ носи цялата отговорност за обработката на Вашите личните данни. Фирмата е регистрирана по Закона за защита на личните данни в Инспекцията по защита на личните данни на Република България и е упълномощено лице обработващо информация, съдържаща лични данни.
 3. Задграничен паспорт.
 4. Паспортът трябва да има не по-малко от две чисти страници, предвидени за визи. Срокът на действието му не трябва да изтича по-рано от шест месеца от датата на изтичане на срока на действие на визата.
 5. За гражданите на други държави, кандидатсващи за виза в София, е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта за разрешение за пребиваване в Република България.
 6. За многократни годишни визи: Многократните визи със срок за една година се оформят само ако през изминалата година (12 месеца) заявителят поне веднъж е влизал в Русия  по някаква виза освен транзитна, и е използвал визата в съответствие с руското законодателство (например, лицето не е превишило допустимият срок за пребиваване в страната).  Ако лицето е получило еднократна виза, но не я е използвало, тогава то няма основания да му бъде издадена многократна годишна виза.
 7. Снимка с размер 3,5 Х 4,5 см, цветна и актуална. Снимката трябва да бъде на светъл фон с ясно изображение на лицето в анфас без очила със затъмнени стъкла и без шапка, забрадка, кърпа. Изключение за чужди граждани се прави, когато носенето на шапка е задължителен атрибут от тяхна национална или религиозна принадлежност, при условие, че той е сниман с такава на снимката в паспорта.
 8. Ксерокопие на първата страница на паспорта.
 9. Медицинска застраховка с минимално покритие от 30 000 евро. ЛНЧ и застрахователния период. Периодът на застраховката трябва да съвпада с периода на визата.  На полицата трябва ясно да се четат трите имена, ЕГН / ЛНЧ и застрахователния период. При кандидатстване за двукратна или многократна виза е достатъчно да се предостави застраховка за датите на първото пътуване. Медицинската застраховка  е възможно да се направи и на място в офиса на Аеротур ММ.
 10. Оригинална покана на бланка от МВнР, ФМС на Русия, или писмено обръщение на официална бланка от руското юридическо лице, държавни и местни органи на РФ, организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции провеждани на територията на Руската Федерация с покана към съответния чужденец. Аеротур ММ оказва съдействие за осигуряване на необходимите документи.

В отделните случаи Посолството  или Генералното консулство на Русия  могат да изискат допълнителни документи или данни.