Визи за роднини и служители

Виза за близки роднини на служители в Посолството и Консулските служби на Република България и други държави на територията на Руската Федерация

Този тип виза „Гратис” се оформя въз основа на официално писмо-покана, заверено от Посолството на Република България или Посолството на трета държава. Визата може да бъде еднократна със срок на валидност до 30 дни.

В поканата трябва да са указани фамилия, име, презиме на канещото лице, заемана длъжност (технически или дипломатически сътрудник), родствена връзка с българския гражданин или гражданин на трета държава, персонални данни, постоянен адрес на територията на Република България.

При полагане на на виза по покана „Гратис” за български граждани е необходимо да се предостави издаден самолетен билет, не е задължително прилагането на полица на медицинска застраховка. Срокът за разглеждане на документите и издаване на виза е 10+1 работни дни. Лицето, кандидатстващо за еднократна внодна виза по покана „Гратис” е освободено от Консулска такса, при лично подаване на документи заплаща сервизна такса визов център в размер на 1 лв.