info@aerotourmm.com

Визи за Русия / Миграционна карта

От 15 април 2003 г. всички чужди граждани са длъжни да имат Миграционна карта при пребиваване на територията на РФ.

При влизане в Русия, в самолета /влака ще Ви бъде дадена бланка на Миграционна карта, която е необходимо да запълните и предявите при преминаване на паспортен контрол.

Граничният служител ще постави в картата печат за преминаване на границата (същият, който се поставя в паспорта) и ще вземе /откъсне/ частта от картата предназначена за граничната служба.

Важно: За да не загубите Миграционната карта Ви препоръчваме да я закрепите с кламер за паспорта.

Миграционната карта е необходимо да предявите при регистрация на Вашата виза в Русия.

При напускане на РФ Вие сте длъжни да дадете Миграционната карта при преминаване на паспортен контрол.

При следващо влизане в Русия ще Ви бъде дадена нова бланка за попълване.