Частна виза за Русия

Виза тип „ЧАСТНАЯ” може да бъде издадена на граждани на Република България и трети държави за срок на престой не повече от 90 дни с еднократно или двукратно влизане.

  • Частна виза се издава на лица, пътуващи в Руската Федерация въз основа на покана от „ФМС” (Федерална Миграционна Служба), оформена по молба на гражданин на Руската Федерация или от чужд гражданин, пребиваващ на територията на Русия и придобил „вид на жителство”. Поканата от „ФМС” трябва да бъде предоставена в оригинал. Срокът за разглеждане  на документите и полагане на виза е 10+1 работни дни по стандартна процедура и 3+1 работни дни по бърза процедура. Срокът за разглеждане на документи на чужди граждани, пребиваващи на територията на Република България е съобразно съответните спогодби с Руската Федерация и трябва да бъде съгласуван с Консулски отдел.
  • Частна еднократна виза може да бъде оформена по молба на граждани на Руската Федерация, които не притежават адресна регистрация в Русия и са на постоянна консулска регистрация в Посолството на Руската Федерация в България. Такава виза може да бъде оформена на близки роднини – деца под 18 навършени години, съпруг / съпруга, родители. Срокът за пребиваване в Руската Федерация по такава молба-покана е не повече от 90 дни . Допълнително трябва да бъдат предоставени следните документи – оригинали и копия: актове за раждане на децата, свидетелство за сключен граждански брак, за родителите – акт за раждане на канещото лице, действителен паспорт (оригинал и ксерокопие) на гражданина на Руската Федерация. Срокът за разглеждане на молбата на граждани на Руската Федерация за частна виза е около 14-15 работни дни. Не се прилага бърза процедура.
  • Частна виза може да бъде положена по нотариално заверено заявление на гражданин на ЕС, законово пребиваващ в Руската Федерация. Такава виза може да бъде издадена на роднини по пряка линия.