Визи за Узбекистан

Процедурата по издаване на виза за чуждестранни граждани е регулирана от законодателството на Република Узбекистан. Според него, чуждестранните граждани  могат да влязат в страната или да преминат през територията й транзитно единствено в случай,  че разполагат с входни визи.

На територията на  Република България няма дипломатически и консулски мисии на Република Узбекистан, по тази причина е възможно визата да се издаде  от Консулско бюро на международното летище в Ташкент при пристигане.

В този случай канещото лице или организация, разположена в Узбекистан трябва предварително да кандидатства в Министерството на Външните работи на Република Узбекистан по съответния ред за получаване на потвърждение за виза и да го предаде на поканеното лице. Лицето трябва да покаже своето потвърждение  при преминаване на паспортен контрол, въз основа на което се издава виза при пристигане на Международното летище в Ташкент от визовия отдел към Министерство на Външните работи на Узбекистан.

Фирма Аеротур ММ предлага услуга – оформяне на потвърждение за виза за български граждани и чужденци, живеещи постоянно в Р България. Въз основа на заявката Ви служителите на Аеротур ММ  ще подготвят заявлението за визова поддръжка и ще го предоставят пред Министерство на Външните работи в Ташкент.

Министерството разглежда приложените документи за около 7 – 10 работни дни, запазвайки си правото да откаже всяко заявление за издаване на виза без да дава обяснения. Одобрените визови поддръжки се изпращат с телекс директно в Посолството или Консулство на Република Узбекистан в държавата, в която възнамерявате да получите виза или в Консулски Отдел на Международно летище в Ташкент. След одобряването на визовата поддръжка ние ще Ви изпратим по факс или имейл референтния номер на документа. След подаване на пълното заявление с референтния номер на визовата поддръжка в посолството / консулството на Република Узбекистан ще имате възможност да получите своята виза за Узбекистан.

Според законодателството на Узбекистан туристически фирми имат право да предлагат визова поддръжка (покана за Узбекистан) не по-рано от един месец преди пристигане.

Аеротур ММ съдейства за оформяне на визови потвърждения за еднократна туристическа виза за срок до 30 календарни дни престой в Узбекистан.

Визовата поддръжка се издава само на базата на хотелско настаняване, периодът на виза трябва да съвпада с периода на настаняване. В тази връзка Аеротур ММ предлага атрактивни цени на хотели в градовете на Узбекистан. В случай, че клиент получил потвърждение за виза се отказва от хотелска резервация, потвърждението автоматически се анулира в МИД на Република Узбекистан. В случай, че клиент анулира хотелска резервация след като получи виза, тя ще се анулира при преминаване на паспортен контрол в Узбекистан.

Необходимите документи за стартиране на процедурата по оформяне на визовото приглашение :

  • Паспорт с валидност минимум 6 месеца след приключване на виза
  • Надлежно попълнен визов формуляр за кандидатстване
  • За транзитна виза в допълнение към горепосочените документи трябва да се представи и виза за страната, която е крайна дестинация на пътуването или туристически документи, удостоверяващи датата на заминаване от Узбекистан.

Опростен визов режим за граждани на следните държави:

  1. Съществува двустранна безвизова разпоредба с Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Казахстан, Молдова, Русия, Украйна, както и с Киргизстан (до 60 дни).
  2. Има опростена визова процедура за граждани на Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Япония, Латвия, Малайзия, Тайланд, Испания, Швейцария, Великобритания, САЩ. На бизнесмените от тези държави се издават многократни визи до една година и туристически – до един месец. Освен това за тях не е необходимо да се предоставя на Министерство на Външните работи покана от юридическо или физическо лице в Узбекистан или туристически ваучер. Визите се издават за 2 работни дни, с изключение на деня на подаване на документите.
  3. Съществува безвизов режим до 90 дни за притежатели на дипломатически паспорти от Унгария, Румъния, Словакия и Турция. Акредитирани служители на дипломатически мисии и международни организации могат да останат на територията на страните без виза за целия период на професионалната си дейност.

Съществува безвизов режим до 90 дни за притежатели на служебни паспорти.

По взаимна договорка между Узбекистан и Япония консулските такси за издаване на визи са безплатни.