Данни за получени държавни помощи

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
На 21.12.2020 г. АЕРОТУРММ ЕООД сключи с Министерството на туризма договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0392-C01за проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.092 "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 11  145.17лв., от които 9 473.39лв. европейско и 1671.78лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели и резултати на проекта са осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

На 11.03.2021 г. АЕРОТУРММ ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 12 493.79лв. по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”  чрез Национална агенция за приходите (НАП).

Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

На 28.04.2021 г. АЕРОТУРММ ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 12 084.82 лв. по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.097 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”  чрез Национална агенция за приходите (НАП).

Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Проект BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

На 26.07.2021 г. АЕРОТУРММ ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 7 542.43 лв., с продължителност 3 месеца.

Основната цел на настоящия проект e осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross