Защо може да Ви бъде отказано издаването на руска виза?

Общите основания за забрана за влизане в Руска Федерация са:
недостатъчен срок на действащия паспорт, свършват празните страници и е невъзможно да се постави виза, анкетата е попълнена неправилно или данните в нея са неверни.

Основания за не получаване на туристическа виза за Русия

 • Няма туристически ваучер;
 • Несъответствие вида на визата и целта на пътуването: посочено е в анкетата „посещение на роднини или приятели“, а в качестото на покана е предоставен туристически ваучер или телекс;
 • Като „място на живеене“, е посочен не хотел, а жилище на роднини или приятели;
 • Сроковете на визита, посочени от туриста в анкетата, не съответстват с началната и крайна дата в поканата;
 • Ако чужденецът, към момента на получаването на виза не работи, той е длъжен да предостави документ доказващ наличие на средства в банкова сметка, приходи и разходи по нея за последните три месеца и достатъчно средства към момента на получаване на визата за срока на пребиваване в страната. Документът – оригинал, се издава и  заверява от баката в която е открита сметката. Копия разпечатки на банкови сметки не се приемат;
 • При искане на двукратна виза са нужни: действителни самолетни, корабни или ж.п. билети, доказващи планирано пътуване „Русия – страна в ОНД – Русия“ и резервация в хотели в градовете, които ще посетите.

Основания за не получаване на бизнес - виза за Русия:

 • Невярно е посочено, кой кани госта. Името на организацията, посочена в поканата и данните, вписани в анкетата, не съвпадат.
 • Сроковете за пребиваване, посочени в поканата и анкетата, са различни. Те трябва да съвпадат или на 100%, или броят на дните в поканата да превишават броя на дните в исканата виза.
 • Целта на посещението: то е определено като „бизнес“, а в графата на анкетата е посочено  „работа“. Трябва да се знае, че получената бизнес-виза не дава право на работа и легален доход.
 • Анкетата е подадена до получаването на визово указание (телекс) в консулството. Важно! Телексът може да бъде изпратен и приет в консулството от 10 до 17 часа местно време. Анкетата се подава на следващия ден след изпращане на визовото указание.
 • Населеният пункт на пребиваване на чужденеца, посочен в поканата, не съответства на заявения в анкетата. Важно е да се попълни графата „маршрут на пътуването“ и правилно да се впише населеният пункт, посочен в поканата.
 • Провалено интервю: консулските работници могат да извикат на събеседване или да зададат въпроси в телефонен разговор. Темата –  информация за фирмата, отправила поканата, име на организацията и място на регистрация и работа.
 • Указаните в анкетата региони са затворени за посещение от чужденци. В тези случаи са нужни специални разрешения от местните служби за сигурност.
 • Нарушено е „правилото за 90-те дни“. Това се случва много често. Превишен е максималният срок за пребиваване в Русия с многократна виза,което е констатирано преди. Това е достатъчно основание да Ви бъде отказана руска виза.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross