Какво е визов коридор?

Какво е визов коридор?
В международното право съществува понятие - визов коридор - периодът, през който чужденец може да посети страна и в който да е валидна визата. Вторият важен момент - броя на дните на престоя, които могат да се използват за определен тип виза. Например, ако има бизнес виза за Русия за 90 дни, това означава, че периодът на нейната валидност е до 90 дни, по време на който гражданите могат да преминат два пъти границата с Русия, а максималният брой дни на пребиваване с такава виза не може да бъде повече от 90 дни.

Визов коридор за многократни визи за Русия
Това е особено важно понятие за периода, през който е възможно да се преминава границата на държавата, за многократните входни документи. В този случай, коридорът в Русия отворен за чужденци е за период от 180 до 365 дни, по ясно определени дати, през който чуждестранните гражданин могат многократно да преминават границата на Руската федерация, но има едно основно правило на многократните визи - общият брой на дните, които могат да се прекарат в Русия, през първото полугодие не трябва да надвишава 90 дни. В същото време първата половина на годината започва при първото влизане, а не от датата на започване на визата.

Еднократни и двукратни визи за Русия и понятието период за пребиваване
Най-простият вид разрешение за пътуване до Руската федерация - виза с еднократен или двукратен вход. Това изисква най-малко документация и срокове за оформяне. Въпреки това, има някои ограничения по отношение на визовия коридор:

При еднократната виза може да се влезе в Руска Федерация само един път. След излизане от страната (по-рано от крайната дата на визата) тази виза става невалидна;

За пътуване до други държави трябва предварително да знаете срока на валидност на визата. Както бе споменато по-горе, много страни смятат, броят на дните на престоя си в страната, не от действителната дата на пристигане, а от датата на оформление на разрешителните за регистрация.

В случай на необходимост да се оформят документи за влизане в Руска федерация възползвайте се от подкрепата и съветите на агенция Аеротур ММ, Руски културно-информационен център, София, ул. Шипка 34.  Ние сме в крак със събитията, следвайки всички тенденции и законодателни промени, така че ще ви помогнем бързо и лесно да оформим необходимите покани. Консултациите са достъпни за всички въпроси свързани с миграцията, а също така нашите служители предлагат пълна подкрепа за разглеждане на заявленията за кандидатстване за визи за Руска Федерация.

Visardo.ru 

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross