Ограничаване на пребиваването на чужденци в Русия до 90 дни на всеки 180 дни при многократни визи

До 2007 година, чуждите граждани, пребиваващи на територията на Русия с многократна виза, можеха да останат там до изтичане на нейния срок. На 04.10.2007 бе прието постановление на Правителството на Русия №635, което въведе ограничение на дните за пребиваване на територията на страната. Според този документ, при ползване на многократна виза, чуждите граждани могат да се намират на руска територия максимум 90 дни в рамките на 180 дни от действието на визата. Тези 90 дни могат да се ползват наведнъж или на няколко пъти, но общия им брой в рамките на половин годин не трябва да превишава 90 дни.

От 2008 година, чужденците трябва да следят да не нарушават закона на Руска Федерация, като внимават да не надхвърлят установения лимит от 90 дни пребиваване на всеки 180 дни. Това ограничение предизвиква затруднения у чуждите граждани, които имат бизнес в Русия, изискващ тяхното постоянно присъствие. След изтичане на 90 дни от влизането им на територията на Русия, те трябва да напуснат страната и могат отново да влязат след 180 дни от момента на първото им влизане. Това ограничение не пречи на чужденци които посещават Русия всеки месец в рамките на до две седмици.

Ако на чужд гражданин е необходимо да се намира на територията на Русия в продължение на повече от 90 дни на всеки 180, то той трябва да получи работна виза, на която тези ограничения не се разпространяват.

Издаването на визи за пребиваване в страната за по-малко от 3 месеца е част от външната политика на държавата. Издаването на визи за пребиваване по-дълго от 3 месеца се отнася до вътрешната политика на страната. Затова разрешенията за пребиваване на чужди граждани в Русия за различини периоди време се регулира и контролира от различни държавни органи.

Издаването на работни визи в Русия е от компетенциите на миграционните органи  и се регулира от миграционната политика на страната, защитавайки интересите на гражданите на РФ.  А визовата политика се определя от изменящата се международна обстановка.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross