Ограничение 90 от 180 в руските визи

Всички типове многократни визи за Русия освен работните, имат ограничение в срока на пребиваване в Русия. Чуждият гражданин няма право да се намира на територията на Русия повече от 90 дни на всяко полугодие.

Ограничение за пребиваването в Руската Федерация по многократни визи (90 от 180)

В Русия дълго време не е имало ограничение за чуждите граждани в броя дни за пребиваване на територията на Русия по руски многократни визи. Такова ограничение е въведено с постановление на Правителството на Руската федерация No. 635 (от 04.10.2007г), което е отражение на наложилата се международната обстановка.

Постановено е, че сумарният срок за пребиваване на чужденци в Русия по многократна виза не може да превишава 90 дни в продължение на всеки период от 180 дни, т.е. независимо от това, дали чуждият гражданин се е намирал непрекъснато в Русия в течение на 90 дни или в продължение на няколко посещения, дните за пребиваване в Русия не могат да бъдат повече от 90 дни на полугодие.

По тази причина от началото на 2008 година много чужди граждани се сблъскали с необичайна за тях ситуация, в която са принудени да следят за броя използвани дни и да напускат територията на Русия, за да не надвишат установения лимит за пребиваване и да не нарушат закона. Напълно е разбираемо, че тази необходимост предизвиква неудобство за тeзи, чието дългосрочно присъствие на територията на Русия е необходимо за нормалното развитие на бизнеса. Понастоящем на чуждите граждани се налага да напускат Руската Федерация при достигане на лимита от 90 дни пребиваване, а влизането отново в държавата по същата виза за Русия е възможно само след изтичането на полугодието от началната дата на визата.

Разбира се лимитът 90 от 180 е незначителен, когато човек посещава Руската Федерация всеки месец за срок по-малък от две седмици. Но какво е решението, когато има необходимост от непрекъснато присъствие в Русия в продължение на година?

Като вариант, може да се получи работна виза за Русия. За този тип виза не важи лимита за пребиваване. Тези визи са от компетенцията на миграционните органи в Русия и издаването им се регулира от имиграционната политика на страната. Проблемът е в това, че визите за краткосрочно (по-малко от 3 месеца) пребиваване в страната, съгласно световната практика, се отнасят към визовата, т.е. външната политика на страната, а визите за пребиваване в страната за по-дълъг срок от три месеца се отнасят към имиграционната, т.е. вътрешната политика на всяка държава. По тази причина и издаването на съответните визи и контролът и регулирането им се осъществява от различни органи на държавата.

Визовата политика, т.е. дейността в областта на международните отношения на държавата се реализира съобразно международната обстановка. Вътрешната политика, към която се отнасят миграционните въпроси, всяка държава провежда в съответствие с интересите на своето население.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross