Печат при преминаване на границата

Печат при преминаване на границата.
Един от най-важните атрибути на международните пътувания са печатите в паспортите на гражданите. При напускане на Руската федерация или при завръщането в страната се поставя специален печат, който показва датата и мястото на влизане и също съдържа информация за регулаторните органи. На контролно-пропускателни пунктове често се получават неприятни ситуации в случай на нарушения на закона за имиграцията , свързани с този атрибут.

Печат при преминаване на границата – основни правила
При влизане на чужденци в Руската федерация се поставя специален печат върху пътните документи. Данните на печата са основата за идентифициране на нарушения на законодателството на миграцията като срокът на пребиваване на  чужденците  в страната при влизане / излизане от страната, уточнено в предишната издадена виза за Русия, независимо от нейния вид.
Печатът от граничният пункт в паспорта показва, че лицето е преминало граничния контрол и е влязло в страната. Поставянето на печати е често срещана практика в световен мащаб за контрол на миграцията и чуждестранните посещения.

Основни данни в печата
При маркиране на паспортната хартия с висока плътност елементът ще притежава свойството на флуоресцентен отблясък. Това е основният начин за проверка на оригиналността на граничния знак. Основната информация, съдържаща се в печата е следната:

Дата на поставяне и посочване на вида на граничния орган;

Име на контролния пункт;

Индивидуален номер на печата, принадлежащ на граничен служител; Изображение, което информира за начина на преминаване на границата (самолет, автомобил, влак).

Печатите могат да бъдат поставени отляво на датата, която показва влизането на гражданите в страната или от дясната страна - при напускане. Липсата на такъв печат или фалшифицирането му е грубо нарушение на законодателството в областта на миграцията, което може да доведе до правни последици, включително и до депортиране.
Обърнете внимание!
Ако при преминаване на границата на Руската федерация не е поставен печат, може да възникнат трудности при всякакви правни действия на чуждестранните граждани. Обжалването пред държавните органи, регистрацията на разрешителни за работа във ФМС и всички действия, които се предприемат с Министерството на външните работи, ще бъдат невъзможни.
Напоследък се наблюдава увеличаване на идентификацията на фалшиви печати в паспортите при пресичане на границата на чуждестранните граждани. Такова нарушение може да бъде причина за депортиране или санкции срещу чужденците. Също така могат да възникнат трудности при напускане на страната дори и без да се нарушават условията на пребиваване.

За всякакви визови и миграционни въпроси, включително поставяне на печати на границата, можете да се свържете с Центъра за обслужване на визи в Руски Културно-Информационен Център,  офис Аеротур ММ,  София, ул. Шипка 34.  Нашите експерти ще оценят всички възможни нарушения и ще препоръчат начини за лесно разрешаване на проблемите.

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross