Промени при оформянето на частни визи за близките роднини на руски граждани, имащи българско гражданство.

На 12 юли влезе в сила Федералният заон от 1 юли 2021 г. № 270-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию „и член 5 от Федералния закон „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“.

Според измененията концепцията за изявление на руски гражданин относно съвместното влизане в Руската федерация на член на неговото семейство е загубила своята валидност. Моля, обърнете внимание, че определението за „близки роднини“ се разшири значително и вече включва съпруг, родители (осиновители), деца (осиновени), съпрузи на деца, пълни и полубратя и сестри, дядовци, баби, внуци.Както и преди, частна виза може да бъде издадена, inter alia, с решение на ръководителя на дипломатическа мисия или консулска служба на Руската федерация, прието по писмено заявление от руски гражданин за влизане в Руската федерация от негов близък роднина, който е чужд гражданин.

В същото време от този момент нататък такова заявление може да бъде съставено и на територията на Руската федерация при нотариус и в бъдеще оригиналът може да бъде изпратен на чужд роднина за представяне на документи от него без присъствието на канещата страна. В допълнение към заявлението е необходимо също така да представите всички документи, потвърждаващи връзката (като се вземе предвид възможната промяна на фамилното име). Тези документи трябва да бъдат представени в оригинал или в копие, заверено от руски нотариус.Частна единична/двойна виза, издадена за срок до три месеца.

/turprom.ru

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross