Образование в Русия

Навигатор на най-добрите университети, за тези, които искат да учат в Русия.

Информационен портал за чужди граждани, желаещи да учат в Русия

Информационен портал за желаещи да учат руски език.