info@aerotourmm.com

август 2, 2017

Какво е визов коридор? В международното право съществува понятие – визов коридор – периодът, през който чужденец може да посети страна и в който да е валидна визата. Вторият важен момент – броя на дните на престоя, които могат да се използват за определен тип виза. Например, ако има бизнес виза за Русия за 90...
Read More