info@aerotourmm.com

август 16, 2017

„Воробьёвы горы“ – това е голям парк на склона, в завоя на брега на Москва-река, посещението му е включено в Обзорна екскурзия по Москва, която се предлага в пакетните програми. Разположен е на територия от 1375 декара. През 1987 година „Воробьёвы горы“ са обявени за паметник на природата, а от 1998 година той е държавен природен...
Read More