Day

ноември 29, 2017
Всички типове многократни визи за Русия освен работните, имат ограничение в срока на пребиваване в Русия. Чуждият гражданин няма право да се намира на територията на Русия повече от 90 дни на всяко полугодие. Ограничение за пребиваването в Руската Федерация по многократни визи (90 от 180) В Русия дълго време не е имало ограничение за...
Read More