Day

февруари 7, 2018
До 2007 година, чуждите граждани, пребиваващи на територията на Русия с многократна виза, можеха да останат там до изтичане на нейния срок. На 04.10.2007 бе прието постановление на Правителството на Русия №635, което въведе ограничение на дните за пребиваване на територията на страната. Според този документ, при ползване на многократна виза, чуждите граждани могат да...
Read More