info@aerotourmm.com

февруари 11, 2022

Добавяне на заглавие СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМАНа 21.12.2020 г. АЕРОТУРММ ЕООД сключи с Министерството на туризма договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0392-C01за проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ по процедура за предоставяне...
Read More